انگلا مرکل که بخاطر پناه دادن آورگان جنگی نامزد دریافت جایزه صلح نوبل است

آنگلا مرکل

آنگلا مرکل

ارسال پیام