امین حیایی در نمایش مهرجویی

امین حیایی با انتشار پوستری از نمایش “غرب واقعی” به کارگردانی داریوش مهرجویی از روی صحنه رفتن این نمایش خبر داد. این نمایش از دوشنبه ساعت 17 در سالن شماره 7 مجتمع کوروش به روی صحنه می رود.

 

امین حیایی در نمایش مهرجویی

امین حیایی در نمایش مهرجویی

POST A COMMENT.