تهران قدیم در قاب تصویر

عکسهای جمع آوری شده از مناطق و مکانهای مختلف تهران قدیم. امیدواریم از این مجموعه لذت کافی را ببرید. هرچند این تصاویر از کیفیت بالایی برخوردار نیستند اما خاطرات گذشته را تداعی می کنند.

پیست اسکی آبعلی 1345

پیست اسکی آبعلی 1345

خیابان فردوسی 1359

خیابان فردوسی 1359

هتل هیلتون 1340

هتل هیلتون 1340

فرودگاه مهرآباد 1350

فرودگاه مهرآباد 1350

میدان آزادی (شه یاد ) 1345

میدان آزادی (شه یاد ) 1345

شمشک 1350

شمشک 1350

دانشگاه تهران 1350

دانشگاه تهران 1350

نوشابه پپسی کولا 1350

نوشابه پپسی کولا 1350

POST A COMMENT.