حمید استیلی روی نیمکت ملوانی ها

بعد از به توافق نرسیدن قلعه نویی در راستای خواسته هایش با ملوان و کناره گیری ایشان از سرمربی گری این تیم ملوان با جلب رضایت حمید استیلی با این مربی به توافق رسبد.

POST A COMMENT.