عکسهای برتر هفته از نگاه کافه لینک

 

 

 

 

 

 

 

عکاسی هنر زیبایی هاست، ثبت تصاویری که به خودی خود گویای تمام احساسات، واکنش ها و لحظات است. در تصاویر زیر عکس هایی را می بینیم که هر کدام به خودی خود لحظه ای را با تمام احساساتش شرح می دهند.

بهترین سفر های دنیا

بهترین سفر های دنیا

پدر و پسرش بعد از از دست دادن روستایشان در پاکستان

پدر و پسرش بعد از از دست دادن روستایشان در پاکستان

عروسی بارانی

عروسی بارانی

نجات زن از دره

گذاشتن زن در آب

بوفالو چران

بوفالو چران

نمازگذار

نمازگذار

جاده

جاده

POST A COMMENT.