عکسهای دیده نشده از محرم

ماه محرم رسید و شاهد تصاویر غیر متعارف چه از افراد و چه از وسایل نقلیه اشان هستیم. آقایان با مدل موهای عجیب، خانم ها با آرایش غلیظ و از همه مهمتر ماشین هایی با پشت نوشته های عجیب … استفاده از کلماتی که به دور از  شان جامعه است. در زیر تعدادی از این تصاویر را می بینیم.

 

زنجیر زنی خانم ها

زنجیر زنی خانم ها

آرایش خانم ها در محرم

آرایش خانم ها در محرم

هیئت مختلط

هیئت مختلط

مدل موهای محرمی

مدل موهای محرمی

پشت نوشته های عجیب

پشت نوشته های عجیب

پشت نوشته های عجیب

پشت نوشته های عجیب

پشت نوشته های عجیب

پشت نوشته های عجیب

پشت نوشته های عجیب

پشت نوشته های عجیب

 

POST A COMMENT.