ملاقلی پور، از خیابان تا زمین فوتبال

علی ملاقلی پور فیلم ساز جوان ایرانی و کارگردان فیلم “قندون جهیزیه در حرکتی اعتراضی به عدم اکران فیلمش در سینماها به میان مردم در خیابان ها رفت و خود به تبلیغ فیلم اش پرداخت.

اما اعتراض ملاقلی پور به همین جا ختم نشد و او عصر جمعه در جریان مسابقه فوتبال میان منتخبان ایران و ستارگان جهان به میان زمین آمد تا توجه رسانه ها را نیز به اعتراض خود جلب کند. که عاقبت نیز با وساطت گل محمدی و نیروی انتظامی از زمین خارج شد.

علی ملاقلی پور کارگردان قندون جهیزیه

علی ملاقلی پور کارگردان قندون جهیزیه

علی ملاقلی پور کارگردان قندون جهیزیه

علی ملاقلی پور کارگردان قندون جهیزیه

علی ملاقلی پور کارگردان قندون جهیزیه

علی ملاقلی پور کارگردان قندون جهیزیه

علی ملاقلی پور کارگردان قندون جهیزیه

علی ملاقلی پور کارگردان قندون جهیزیه

POST A COMMENT.