نیکی کریمی در آلمان + عکس

نیکی کریمی برای اکران فیلم شیفت شب به آلمان سفر کرده بود.

در این سفر لیلا زارع و دیگر همکاران نیکی کریمی  همراهش بودند. در ادامه عکس هایی از نیکی کریمی در آلمان را مشاهده می کنید.

****

خوشحالم که بعد از چند ماه فشرده کاری

تیم پخش فیلم ، دستیاران خوبم سعید پاکستانی و پیام ایرایی هم در این سفر همراه من هستند

و همینطور لیلا جان زارع …

به شهر کلن امدیم که امشب نمایش داریم …

جای همه گروه خوبم در ” شیفت شب ” خالی …

نمایش دیشب مان در فرانکفورت هم عالی بود و فقط متاسف شدم که بلیط ها تمام شده

و کلی از هم وطنان با اینکه از راه دور امدند نتوانستند فیلم را ببینند

نیکی کریمی و عوامل شیفت شب

نیکی کریمی و عوامل شیفت شب

نیکی کریمی و لیلا زارع

نیکی کریمی و لیلا زارع

نیکی کریمی و لیلا زارع

نیکی کریمی و لیلا زارع

نیکی کریمی و لیلا زارع

نیکی کریمی و لیلا زارع

POST A COMMENT.