۱۲ فوریه در تاریخ چه گذشت

رویدادها
  • ۱۸۱۸ – شیلی رسما از اسپانیا اعلام استقلال نمود.
  • ۱۹۱۲ – با وقوع انقلاب، پویی، آخرین امپراتور چین، از سلطنت خلع شد.
  • ۱۹۱۹ – جمهوری ارس که حکومتی کوتاه مدت در قفقاز جنوبی بود با اشغال نخجوان توسط قوای بریتانیا منقرض شد.
  • ۱۹۹۹ – کنگره ایالات متحده آمریکا رئیس جمهور بیل کلینتون را به ۳ اتهام ادای شهادت دروغ، شکستن سوگند و گمراه کردن دادگاه در دستیابی به حقیقت استیضاح کرد.

POST A COMMENT.