۱۷ دسامبر در تاریخ چه گذشت

رویدادها
  • ۱۹۰۳ – به پرواز درآمدن اولین هواپیمای موتوردار جهان توسط برادران رایت.
  • ۱۹۶۱ – پایان استعمار پرتغال بر منطقهٔ گوا در هند.

POST A COMMENT.