۲۲ دسامبر در تاریخ چه گذشت

زادروزها
  • ۲۴۴ – زادروز دیوکلتیان امپراتور روم از سال ۲۸۴ تا ۳۰۵ میلادی
  • ۱۶۳۹ – زادروز ژان راسین یکی از ۳ درام‌نویس برتر قرن هفدهم فرانسه همراه با کورنی و مولیر
  • ۱۸۵۸ – زادروز جاکومو پوچینی آهنگساز ایتالیایی
  • ۱۸۸۷ – زادروز سرینیواسا رامانوجان ریاضیدان اهل هندوستان

POST A COMMENT.