۷ ژانویه در تاریخ چه گذشت

رویدادها
  • ۱۶۱۰ – گالیلئو گالیله چهار ماه بزرگ مشتری را کشف کرد.
  • ۱۹۲۷ – نخستین تماس تلفنی بین آتلانتیکی – از لندن به نیویورک.
  • ۱۹۳۶ – فرمان رضا شاه در مورد کشف حجاب (در تصویر) به اجرا درآمد.
  • ۱۹۵۳ – هری ترومن رئیس‌جمهور آمریکا دستیابی این کشور به بمب هیدروژنی را اعلام کرد.
  • ۱۹۶۸ – مرگ مشکوک غلامرضا تختی کشتی‌گیر ایرانی.
  • ۱۹۷۹ – در جریان سومین جنگ هندوچین، قوای ویتنامی شهر پنوم پن پایتخت کامبوج را اشغال و خمرهای سرخ را از شهر بیرون راندند.

POST A COMMENT.