احادیثی درباره ي خوشرويي از امام علي (ع) + دانلود فایل

 

احادیثی درباره ي خوشرويي از امام علي (ع) :

 

  • خوشرويي تو سرآغاز نيكوكاري و وعده ات سرآغاز عطا و بخشش تو است.
  • خوشرويي راهنماي كرامت نفس و بزرگواري توست و فروتني و تواضعت خبر از شرفت خوي تو ميدهد.
  • خوشرويي آغاز بخشش و آسان ترين جود و سخاست.
  • خوشرويي يكي از دو مژده است.
  • خوشرويي از نشانه هاي رستگاري است.
  • وسيله محبت و دوستي خوشرويي است.

ارسال پیام