امام جماعت زن ! + عکس

فواد الشمالی مبلغ مغربی این رویکرد را رد و تاکید می کند که یکی از شروط امام جماعت آن است که مرد باشد و زن فقط می تواند در جمع زنانه، امام جماعت زنان باشد.

 در پی انتشار خبر سفر «آنی رونفنلد» آمریکاییِ مالزیایی الاصل به مغرب، موجی از بحث و اختلاف نظر بر سر نظریه این زن که مبتنی بر جواز اختلاط مردان و زنان و همچنین جواز امام جماعت شدن زنان است، به راه افتاد.
سایت مغربی «هسپرس» تأکید کرد، یکی از موضوعات بحث در این زمینه، صدور مجوز سفر این زن به مغرب و همزمان، جلوگیری از سفر محمد العریفی مفتی سعودی است که از نظر یکی از کاربران «واپسگرایی تروریست است».

یکی از کاربران پایگاه های اجتماعی در این زمینه گفت: این موضوع، در چارچوب پیگیری تحولات جوامع ما توسط غربی ها صورت می گیرد. پیش از این رهبر یکی از احزاب کشور خواهان برابری سهمیه ارث در میان زنان و مردان شد و همان طور که قانون ازدواج و چندهمسری و طلاق دستخوش تغییر شد و همان گونه که انجمن های زنان دفاع از همجنس گرایی را در دستور کار قرار داده اند، دخالت در شیوه رکوع و سجود نمازهایمان نیز از مسائلی است که می خواهند آن را تجربه کنند.

یکی دیگر از کاربران، با انتشار عکسی درباره اختلاف نظر بر سر نماز مختلط، تصور یک زن در حال رکوع را فتنه انگیز دانست و پرداختن به این گونه تصورات را در چارچوب افکار صهیونیستی ارزیابی کرد.

امام جماعت زن

امام جماعت زن

ارسال پیام