بنتلی با پلاک بین المللی در تهران

بنتلی که شرکت خودروسازی انگلیسی است در میان تولیدکننده خودروهای لوکس به شمار می آید.

این شرکت به تازگی محصولاتی را روانه ایران کرده است که یک مدل از آن روز پنج شنبه در خیابان های تهران با پلاک بین المللی در تردد بود.

این تصویر عصر پنج شنبه بر روی پل پارک وی ثبت شده است.

خودرو بنتلی در تهران

خودرو بنتلی در تهران

خودرو بنتلی در تهران

خودرو بنتلی در تهران

نظرات وب سایت

ارسال پیام