بهنوش بختیاری و پیکان گوجه ای

بهنوش بختیاری در این عکس با پیکان از علایقش نسبت به پیکان گفته:

ینی پیکان گوجه ایو هستماااا…همراه با کاپشن خلبانی..کتونی چینی..خیلیم عالی..دوشواری نداریم…من بهنوش بختیاری ملقب به خز هلاک پیکان اونم از نوع گوجه ایشم.???.یاعلی

بهنوش بختیاری و پیکان گوجه ای

بهنوش بختیاری و پیکان گوجه ای

ارسال پیام