تبلیغ خاص یک نامزد زن در انتخابات + عکس

تبلیغات رسمی انتخابات آغاز نشده،‌ اما برخی نامزدها در تبلیغات غیررسمی، روش‌ها، سخنان و مواضعیی ابداعی را برای معرفی خود برگزیده‌اند.

تبلیغ یک نامزد انتخاباتی

تبلیغ یک نامزد انتخاباتی

 

ارسال پیام