تنیس نمایشی ستاره ها در خیابان

ستاره های تنیس جهان در حرکتی زیبا و نمایشی برای سرگرمی مردم در خیابانی در نیویورک به بازی پرداختند، در این جمع افرادی نظیره راجر فدرر، رافائل نادال، سرنا ویلیامز، ماریا شاراپووا و جمعی از بزرگان تنیس حضور داشتند و برای ساعاتی مردم را به وجد آوردند. در زیر عکسهایی زیبا از این بازی را خواهیم دید.

ستارگان تنیس در خیابان

ستارگان تنیس در خیابان

ستارگان تنیس در خیابان

رافائل نادال

ستارگان تنیس در خیابان

ماریا شاراپووا

ستارگان تنیس در خیابان

سرنا ویلیامز

تنیس ستاره ها در خیابان

تنیس ستاره ها در خیابان

ستارگان تنیس در خیابان

راجرر فدرر و ماریا شاراپووا در کنار هم

 

 

 

ارسال پیام