تینا پاکروان، گوهر خیراندیش و شقایق فراهانی

تینا پاکروان این عکس را در صفحه خود در اینستاگرام منتشر کرده است و از دوستی با این دو عزیز اعلام افتخار کرده.

 

تینا پاکروان، گوهر خیراندیش، شقایق فراهانی

تینا پاکروان، گوهر خیراندیش، شقایق فراهانی

ارسال پیام