جزوه زلزله + دانلود فایل

جزوه زلزله دکتر صفوی.

مباحث:

۱:مبانی زمین شناسی زلزله

۲:امواج و اثرات زلزله و مقیاس های اندازه گیری آن

۳:مبانی دینامیک سازه ها

۴:دستگاه یک درجه آزادی با جرم متمرکز و روش تاریخچه زمانی

۵:روش مختصات تعمیم یافته

و ….

  

لینک دانلود فایل جزوه زلزله- دکتر صفری pdf

ارسال پیام