جزوه طراحی لرزه ای ساختمانها + دانلود فایل

مباحث:

مهندسی زلزله، لرزه نگاری و اثر زلزله بر سیستم های سازه ای.

پاسخ سیستم یک درجه آزادی تحت اثر زمین لزره.

پاسخ سیستم چند درجه آزادی تحت اثر زمین لرزه.

بررسی آئین نامه ها برای طراحی مقاوم در برابر زلزله.

طراحی لرزه ای ساختمانهای بتنی.

طراحی لرزه ای ساختمانها ی فولادی.

و …..

  

لینک دانلود فایل طراحی لرزه ای ساختمانها pdf

ارسال پیام