جلد روزنامه های ورزشی یکشنبه

در زیر جلد روزنامه های ورزشی 3 آبان 1394 را مرور می کنیم. از نذری عابدزاده تا شکایت نکونام.

خبر ورزشی از قول احمدرضا عابدزاده نوشت: ائمه اطهار که به نذری من نیاز ندارند ، برای ادای دین نذری می دهم و به امام حسین(ع) بدهکارم.

خبر ورزشی

خبر ورزشی

ایران ورزشی

ایران ورزشی

پیروزی

پیروزی

گل

گل

نظرات وب سایت

 1. مهدی نوروزی
  پاسخ دادن

  به خدا که گر ما خرد داشتیم کجا این عاقبت بد داشتیم.
  درزنجان برای ظهرعاشورایکصدوشصت هزارگوسفندقربانی شد . متوسط قیمت هرگوسفندپانصدهزارتومان. ضرب کنیدعددعجیبی بدست می آید.
  بهای ساخت هرمترمربع بنای ساختمانی سیصدهزارتومان میشود.
  حال ازتقسیم ضرب قیمت گوسفندبرقیمت یک متر سازه میتوان حدس زد بااین پول چندمترمربع فضای آموزشگاهی دانشگاه بیمارستان منزل برای نیازمندان و …ساخت.
  بخداکه گر ما خرد داشتیم…..

ارسال پیام