جمع شدن بازیکنان پرسپولیس در بیمارستان آتیه / مسلمان: مرگ هادی را باور نمی کنم

بازیکنان پرسپولیس امروز صبح و بعد از شنیدن خبر شوک آور مرگ هادی نوروزی کاپیتان تیم پرسپولیس به بیمارستان آتیه رفتند با هم تصاویری از این بازیکنان را می بینیم.

مهرداد کفشگری جلوی بیمارستان آتیه

مهرداد کفشگری جلوی بیمارستان آتیه

محسن بنگر در شوک مرگ هادی نوروزی

محسن بنگر در شوک مرگ هادی نوروزی

بازیکنان پرسپولیس در غم از دست دادن کاپیتان

بازیکنان پرسپولیس در غم از دست دادن کاپیتان

جواد کاظمیان و محسن بنگر و علی انصاریان در حیاط بیمارستان آتیه

جواد کاظمیان و محسن بنگر و علی انصاریان در حیاط بیمارستان آتیه

بازیکنانم پرسپولیس در شوک مرگ هادی نوروزی
برانکو و محمد خردبین در بیمارستان آتیه

برانکو و محمد خردبین در بیمارستان آتیه

بازیکنان پرسپولیس

بازیکنان پرسپولیس

منبع ورزش 3(عکس ها از امیرحسین خیرخواه)

ارسال پیام