جملات ماندگار از ارسطو

  • «فراموش نکن که همراهی مردم، راهی برای کامیابی است؛ حال آنکه خُلق و خوی استبدادی به جای همراهی، انزوا در بر دارد.»
    • نامه‌ها، نامهٔ چهارم، ۳۲۱c

 

  • «ما جنگ می‌کنیم برای اینکه بتوانیم در صلح زندگی کنیم.»
    • اخلاق نیکوماخوس، کتاب دهم

ارسال پیام