جملات ماندگار از ارنست همینگوی

 • «درباره اخلاقیات فقط می‌دانم که پس از انجام یک کار اخلاقی احساس بهتری داری، و غیراخلاقی آنست که پس از آن احساس بدی داری.»
  • مرگ در بعد از ظهر/ ۱۹۳۲

 

 • «دنیا محل زیبایی است، و ارزش آن را دارد که بخاطرش جنگید.»
  • زنگ‌ها برای که به صدا درمی‌آیند/۱۹۴۰

 

 • «همهٔ ادبیات مدرن آمریکا از یک کتاب نوشتهٔ مارک تواین به وجود آمده به اسم هاکلبری فین.»
  • تپه‌های سرسبز آفریقا، جلد اول/ ۱۹۳۵

 

 • «همهٔ انسان‌های متفکر کافرند.»
  • وداع با اسلحه/ ۱۹۲۹

 

 • «یک بطری شراب یار خوشی است.»
  • خورشید همچنان می‌درخشد/ ۱۹۲۶

 

 • « پیروزی یعنی چه؟ مردن در حالی که انسان بر سر پا ایستاده بهتر از زنده ماندن و روی دو زانو خزیدن است. در جنگ برای آزادی مردن، بهتر از زنده ماندن و در مقابل دشمن برده وار به زانو در آمدن است »
  • زنگ ها برای که به صدا در می آیند صفحه ۱۷۴

 

 • «آدم برای شکست آفریده نشده. آدم ممکنه از بین بره اما شکست نمی‌خوره.»
  • پیرمرد و دریا

ارسال پیام