جملات ماندگار از دیوید سلینجر

بعضی از چیزها باید همانطور که هستند، باشند و تغییر نکنند. کاش میشد همه ی آن چیزها را چپاند توی یک جعبه ی شیشه ای و ولشان کرد همانطور بمانند.


ناطور دشت 

اگه یه دختر موقعی که سر قرار میاد خوشگل باشه، چه کسی به دیر کردنش اهمیت میده؟

ناتور دشت 

” مردم هیچ وقت متوجه هیچ چی نیستن. “

ارسال پیام