جملات ماندگار از مارسل پروست

 • «زمانی که هرروزه در اختیار داریم انعطاف‌پذیر است؛ شورهایی که در دل داریم آن را کش می‌آورد، شورهایی که در دل دیگران می‌انگیزیم آن را در هم می‌فشرد، و عادت آن را پر می‌کند.»
  • در جستجوی زمان از دست رفته، جلد دوم: در سایه دوشیزگان شکوفا، صفحهٔ ۲۴۳

 

 • «خرد، کسب کردنی نیست؛ باید پس از سفری که جز ما کسی نمی‌تواند به آن برود، آن را کشف کنیم .»

 

 • «عشق، امری کاملاً باطنی و ذاتی و مربوط به نفس خود ما است و ما موجوداتی را که حقیقی باشند دوست نداریم، بلکه موجوداتی را دوست داریم که خود، آنها را آفریده‌ایم .»

 

 • «بگذار از انسان‌هایی که ما را شاد می‌سازند، قدردانی کنیم؛ آنها باغبانانی دوست داشتنی هستند که روح ما را شکوفا می‌سازند .»

 

 • «سفر راستین برای کشف کردن، رفتن به مکان‌های تازه نیست، بلکه یافتن نگاهی تازه است .»

 

 • «آن لطف و تغییر حالتی که بیهوده در عشق و سفر می‌جوییم، موسیقی به ما می‌دهد.»

 

 • «بگذار از انسان‌هایی که ما را شاد می‌سازند، قدردانی کنیم؛ آنها باغبانانی دوست داشتنی هستند که روح ما را شکوفا می‌سازند .»

 

 • «شادی زمان و مکان نمی‌خواهد کافی است دل بخواهد.»

 

 • «تنها رنج بردن به حد غایت است که ما را از رنج رهایی می‌بخشد.»

 

 • «سفرِ اکتشافیِ حقیقی، جستجوی سرزمین‎های تازه نیست، بلکه دیدن با چشمان تازه است.»

 

 • «خرد دریافت‌کردنی نیست؛ ما خود باید آن را کشف کنیم و این کشف پس از سفری خواهد بود که هیچ تنابنده‌ای نمی‌تواند به جای ما در پیش بگیرد یا ما را از آن بی‌نیاز سازد.»

ارسال پیام