جملات ماندگار از محمود دولت آبادی

 • پیری به نظرم چیزی نیست جز بی آیندگی ، و اگر انسان دچار پیری زودرس می شود ، برای این است که فردایی نمی بیند!

 • درد اینجاست که درد را نمی شود به هیچ کس حالی کرد!

 • تا چه مایه اندوهناک و دشوار می تواند باشد عالم
  وقتی تو هیچ بهانه ای برای حضور در آن نداشته باشی …

 • روزگار همیشه بر یک قرار نمی ماند.
  روز و شب دارد.روشنی دارد،تاریکی دارد.کم دارد،بیش دارد.
  دیگر چیزی از زمستان باقی نمانده تمام می شود بهار می آید…

 • مشکل اینجاست: همیشه آدم ها تنوع طلب دست می گذارند روی آدم ها وفادار، افسوس …

آدمیزاد فقط با آب و نان و هوا نیست که زنده است،

این را دانستم و می دانم

که آدم به آدم است که زنده است

آدم به عشق آدم زنده است …

ارسال پیام