جملات ماندگار از ژوان هریس

  • می دونی! خوشگلی در اصل هیچ ربطی به قیافه نداره، درباره رنگ مو یا سایز یا شکل نیست، همه اش اینجاست، به نوع راه رفتن و صحبت کردن و فکر کردن آدم بستگی داره!

 

 

  • چه کسی می داند که من امروز چند بار فرو ریخته ام، چند بار دلتنگ شده ام. از دیدن کسی که فقط پیراهنش شبیه تو بود … گاهی اوقات حسرت تکرار یک لحظه دیوانه کننده ترین حس دنیاست.

 

 

 

 

 

  • آدمهایی که از رابطه های طولانی میان بیرون خطرناکن … چون فهمیدن میشه خیلی چیزها رو از دست داد و نمرد …

 

  • ناگهان دلت می گیرد، از فاصله بین آنچه می خواستی و آنچه هستی …

 

  • در زندگی لحظاتی هست که دلتنگی … اما باید بخندی شاد باشی. این یعنی اوج بدبختی.

 

خیلی سخته …هنگامی که مردم فقط زمانی دوستت دارند که … شخص دیگری باشی …

ارسال پیام