حجاج ایرانی جان باخته صبح امروز به کشور بازگردانده شداند

در حادثه تلخ سقوط جرثقیل شش تن از حجاج ایرانی جان خود را از دست داده اند.

پیکر این شش تن حاجی شب گذشته از طریق پرواز به مشهد و از مشهد به تهران انتقال یافت. از این شش تن 3نفر تهرانی و 3نفر دیگر مطعلق به استانهای دیگر هستند که پس از ورود به استانهای خود انتقال داده خواهند شد.

قرار است پیکر حجاج جان باخته تهرانی در قطعه پنجم بهشت زهرای تهران دفن شود.

در پی حادثه سقوط جرثقیل بیشاز 100نفر کشته و 200نفر زخمی شده اند.

 

ارسال پیام