حسام نواب صفوی در نقش حضرت ابوالفضل؟

حسام نواب صفوی بازیگر کشورمان در صفحه اجتماعیش عکسی از خودش منتشر کرده با گریم حضرت ابوالفضل او می گوید برای تست گریم بازی در نقش حضرت ابوالفضل گریم شده ولی این عکس را با فتوشاپ درست کرده اند.

حسام نواب صفوی با گریم ابوالفضل

حسام نواب صفوی با گریم ابوالفضل

حسام نواب صفوی

حسام نواب صفوی

پیش تر تصویر حسام نواب صفوی را با گریم حضرت ابوالفضل دیده بودیم

حسام نواب صفوی با گریم ابوالفضل

حسام نواب صفوی با گریم ابوالفضل

ارسال پیام