حیوانات عکاس !!!

حیوانات از سوژه های مورد علاقه عکاسان خواه حرفه ای خواه آماتور هستند. به اندازه ای از حیوانات عکس گرفته شده است که کم کم آنها هم به هنر عکاسی علاقه پیدا کرده و دوربین کنجکاوی آنها را بر انگیخته است.

در این گزارش تصویری مجموعه عکسی جالب از حیواناتی را که علاقه به دوربین عکاسی داشته و حتی پشت دوربین عکاسی مانند یک عکاس حرفه ای ژست می گیرند، انتخاب کرده ایم.

 

آموزش عکاسی به یوزپلنگ

آموزش عکاسی به یوزپلنگ

آهوی علاقه مند

آهوی علاقه مند

کوالا در حال تنظیم دوربین

کوالا در حال تنظیم دوربین

میمون در حال تماشا از ویزور دوربین

میمون در حال تماشا از ویزور دوربین

میمون در حال تنظیم دوربین

میمون در حال تنظیم دوربین

عالیه، از این زاویه که من می بینم عالیه ..

عالیه، از این زاویه که من می بینم عالیه ..

یه پرتره ی عالی

یه پرتره ی عالی

همینجوری خوبه ... تکون نخور

همینجوری خوبه … تکون نخور

یکم برو عقب ...

یکم برو عقب …

سوژه خوب گیر نمی یاد

سوژه خوب گیر نمی یاد

 

ارسال پیام