دادگاه بابک زنجانی به صورت علنی برگزار می شود

دادگاه بابک زنجانی فردا به صورت علنی در شعبه 15 دادگاه انقلاب برگزار می شود.

با نظر قاضی صلواتی رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران دادگاه بابک زنجانی به صورت علنی برگزار می شود.

بابک زنجانی متهم پرونده فساد نفتی است.

عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی گفت: «زنجانی اگر قصد پرداخت بدهی هایش را داشت تاکنون پرداخت کرده بود چون براساس نوار ضبط شده ای که از این فرد در کمیسیون موجود است، ۲۵ میلیارد یورو در بانک های ژاپن پس انداز کرده است.» !!!!

 

ارسال پیام