دختر 12 ساله ضریب هوشی بالاتری از انیشتین و استیفن هاوکینگ دارد

نیکل بار دختر 12 ساله بریتانیایی با دریافت امتیاز 162 در تست هوشی بالاتر از انیشتین و هاوکینگ قرار گرفت.

او تست Mensa IQ را به درخواست پدرش گذراند. میانگین امتیاز این تست حدود 100 است و افراد نابغه امتیاز 140 را می گیرند که نیکل بار با دریافت امتیار 162 در بالاترین رتبه این جایگاه قرار گرفت

البته کسب این امتیاز را نمی توان دلیل بر این باور گذاشت که نیکل بار از انیشتین و استیفن هاوکینگ باهوشتر است چون دانشمندان بر این باورند که دلایل متعددی در این قضیه دخیل هستند و این امتیاز فقط بخشی از توانایی فرد را مشخص می سازد.

 

ارسال پیام