رز رضوی و چرخ و فلک

رز رضوی عکسی از خود منتشر کرده در یکی از پارکهای ترکیه. و این متن را در زیر عکس نوشته:

اين چرخ و فلك كه ما در او حيرانيم فانوس خيال از او مثالي دانيم خورشيد چراغداران عالم فانوس ما چون صوريم كاندراو حيرانيم. شبتون خوش و آرام و سپاس از همه شما بهترينها …

رز رضوی

رز رضوی

ارسال پیام