رویایی ترین روستا های جهان

با مشاهده تصاویر انسان تصور می کند که این روستا ها متعلق به روایات کتاب داستان های پریان بوده و از رویا به حقیقت مبدل شده اند. با این حال، این روستا ها کاملا واقعی بوده و باید زیبایی آنها را تحسین کرد.

بلد، در کوهستان های آلپ جنوبی در اسلوونی.

بلد، در کوهستان های آلپ جنوبی در اسلوونی.

1- بلد، در کوهستان های آلپ جنوبی در اسلوونی.

یانگشوئو تاون ، در استان گوانگشی در جنوب چین.

یانگشوئو تاون ، در استان گوانگشی در جنوب چین.

2- یانگشوئو تاون ، در استان گوانگشی در جنوب چین.

ریوماجیوره ، قلعه روستایی متعلق به قرن سیزدهم میلادی در منطقه چینکوئه ته ره ایتالیا.

ریوماجیوره ، قلعه روستایی متعلق به قرن سیزدهم میلادی در منطقه چینکوئه ته ره ایتالیا.

3 – ریوماجیوره ، قلعه روستایی متعلق به قرن سیزدهم میلادی در منطقه چینکوئه ته ره ایتالیا.

گاسادالور ، در واگار در مجمع الجزایر فارو دانمارک.

گاسادالور ، در واگار در مجمع الجزایر فارو دانمارک.

4 – گاسادالور ، در واگار در مجمع الجزایر فارو دانمارک.

مانارولا ، روستای رویایی دیگری در منطقه چینکوئه ته ره در استان لیگوریا ایتالیا.

مانارولا ، روستای رویایی دیگری در منطقه چینکوئه ته ره در استان لیگوریا ایتالیا.

5 – مانارولا ، روستای رویایی دیگری در منطقه چینکوئه ته ره در استان لیگوریا ایتالیا.

موزل-سار-روور، در منطقه روستاهای تولید انگور در حاشیه رودخانه موزل آلمان.

موزل-سار-روور، در منطقه روستاهای تولید انگور در حاشیه رودخانه موزل آلمان.

6 – موزل-سار-روور، در منطقه روستاهای تولید انگور در حاشیه رودخانه موزل آلمان.

هالشتاد ، در اتریش.

هالشتاد ، در اتریش.

7 – هالشتاد ، در اتریش.

پوزیتانو ، در استان کامپانیا در جنوب ایتالیا.

پوزیتانو ، در استان کامپانیا در جنوب ایتالیا.

8 – پوزیتانو ، در استان کامپانیا در جنوب ایتالیا.

وانگ ویئنگ ، در لائوس.

وانگ ویئنگ ، در لائوس.

9 – وانگ ویئنگ ، در لائوس.

شهرک روستای زرمات ، در کانتون واله سوئیس در دامنه کوهستان سرون.

شهرک روستای زرمات ، در کانتون واله سوئیس در دامنه کوهستان سرون.

10 – شهرک روستای زرمات ، در کانتون واله سوئیس در دامنه کوهستان سرون.

 

نظرات وب سایت

    • سجاد سیف
      پاسخ دادن

      دوست عزیز با کلیک روی عکس کیفیت آنها به ابعاد اصلی تغییر میابد و بهتر مشاهده میشود

ارسال پیام