زایمان در هواپیما بر فراز اقیانوس

 پرواز چاینا ایرلانز از تایوان به لس‌آنجلس شاید پرواز معمولی باشد اما با تولد یک نوزاد روی هوا تبدیل به یک سفر غیر معمول می شود.

هفته گذشته در راه برگشت به لس آنجلس خانمی 40 ساله در موقعیت زایمان قرار می گیرد. که به کمک پزشکی که در پرواز بود مشکل حل می شود و خانم باردار زایمان موفقش را انجام می دهد.

دکتر آنجلیکا می‌گوید: در ابتدا به من گفته شد که خانمی از درد شکم شکایت دارد پس فکر کردم که کار ساده‌ای پیش رو دارم؛ اما با دیدن بیمار فهمیدم که زمان زایمانش فرارسیده است. پرواز چاینا ایرلانز از تایوان به لس‌آنجلس نیز به خاطر تولد این نوزاد، در آلاسکا توقفی داشت تا مادر و نوزاد به بیمارستان انتقال داده شوند و سپس به سمت لس‌آنجلس حرکت کرد.

زایمان در هواپیما

زایمان در هواپیما

زایمان در هواپیما

زایمان در هواپیما

به نقل از افکار

ارسال پیام