سلفی دسته جمعی هنرمندان

در این عکس تعداد زیادی از هنرمندان محبوب کشورمان ( بعد از دیدن نمایش عارف لرستانی ) حضور دارند.

 

سلفی هنرمندان

سلفی هنرمندان

ارسال پیام