سلفی مهراوه شریفی نیا و خواهرش

ملیکا شریفی نیا این عکس را در صفحه شخصی اش منتشر کرده و این مطلب را نیز در پانوشتش نوشته:

بركت حضورت آسمان را به اشك مي اندازد من كه هيچ مي بيني باز سرمست شده ام از شراب صدساله ي اين حضور ناب كه اينطور پاييز وار
آدم را به مستي مي كشاند و خماري اش تا صد و ده بامداد ديگر هم
نمي پرد كه نمي پرد لاكردار … 

 

مهراوه شریفی نیا و ملیکا شریفی نیا

مهراوه شریفی نیا و ملیکا شریفی نیا

ارسال پیام