عکسهای برتر هفته از نگاه کافه لینک

در این مجموعه عکسهای برتر هفته از نگاه کافه لینک گنجانده شده، صد البته عکسهای دیگری می توانست در این دسته قرار گیرد اما همین بس که این عکسها از میان صدها عکس انتخاب شده.

آسمان وحشی

آسمان وحشی

چرخش در آسیاب های بادی

چرخش در آسیاب های بادی

شکارچی

شکارچی

کارتر در غروب آفتاب

کارتر در غروب آفتاب

بدون سراغاز

بدون سراغاز

در حال رشد در برف

در حال رشد در برف

هایدی در غروب

هایدی در غروب

ارسال پیام