عکسهای برتر هفته

عکاسی هنر زیبایی هاست، ثبت تصاویری که به خودی خود گویای تمام احساسات، واکنش ها و لحظات است. در تصاویر زیر عکس هایی را می بینیم که هر کدام به خودی خود لحظه ای را با تمام احساساتش شرح می دهند.

 

آفریقا در حال حرکت

آفریقا در حال حرکت

بدون سرآغاز

بدون سرآغاز

پرتره از خود

پرتره از خود

در مواجهه با موج

در مواجهه با موج

رد پا

رد پا

راه شیری

راه شیری

مدل

مدل

ارسال پیام