عکسهای برتر هفته

در این مجموعه عکسهایی از عکاسان نقاط مختلف با گرایشات مختلف انتخاب شده است تا سبک و سیاق های مختلف در قاب تصویر نمایان شود.

 

بدون نام

بدون نام

روشنایی غروب

روشنایی غروب

ساختمان

ساختمان

پرتره پیرمرد

پرتره پیرمرد

پرتره زن جوان

پرتره زن جوان

اعوجاج آب

اعوجاج آب

بهشت

بهشت

ارسال پیام