عکسی که در اینترنت 11.5 میلیون بار دیده شد

مادری ادعا می کند در حین فیلم برداری از فرزندش تصویر موجودی عجیب را ثبت کرده است.

این تصویر که موجودی عجیب را در خود جای داده بیش از 11.5 میلیون بار دیده شده. در طی این ویدئو یک کودک دو ساله به نام بنجامین در حال بازی روی زمین کاشی کاری شده خانه است و هر بار که مادر با او صحبت می کند رویش را به سمت دوربین می چرخاند اما تنها چند لحظه پس از شروع کلیپ، موجودی عجیب از در پشت سر بنجامین بیرون می دود و زیر کابینت پنهان می شود.

به گفته این خانواده ساکن مکزیکو، این موجود بویی نفرت انگیز و مایعی زرد رنگ کف اتاق برجای گذاشت.

ارسال پیام