فراخوان یازدهمین جشنواره فیلم کوتاه «ساپورو»

یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه «ساپورو» ژاپن فراخوان داد.

کلیه فیلم های کوتاه تا ۳۰ دقیقه در هر ژانری که پس از مارس ۲۰۱۵ ساخته شده باشند امکان شرکت در این جشنواره را دارند.

جشنواره «ساپورو» علاوه بر نمایش فیلم ها چندین ورک شاپ و سمینار هم برگزار می کند و در طول برگزاری سه تا پنج روز نیز بازار فیلم جشنواره برگزار می شود.

تمام فیلم هایی پذیرفته شده در جشنواره در بازار فیلم نیز عرضه خواهند شد.�

علاقه مندان به شرکت در این جشنواره تا ۲۹ فوریه مهلت دارند فرم ثبت نام را پر کنند. دسترسی به قواعد و فرم ثبت نام در وب سایت جشنواره به نشانی: www.sapporoshortfest.jp امکان پذیر است.

یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه «ساپورو» ۱۰ تا ۱۶ اکتبر در شهر ساپورو ژاپن برگزار می شود.
خبرنگار: ۱۷۰۲۰

ارسال پیام