قاشقی که سلفی می گیرد

سلفی .. سلفی … سلفی …. این روزها هر طرف که نگاه می کنی کسی دارد سلفی می گیرد، سلفی جایش را در بطن زندگی ما باز کرده. حتی در وسط میز غذا، وقتی که داریم غذا می خوریم.

این قاشق سلفی توسط شرکت «Cinnamon Toast Crunch» ارائه شده و در واقع یک چوب سلفی است که انتهای آن به شکل قاشق بوده و می‌تواند تا 76.2 سانتی‌متر گسترش یابد، به طوری که افراد با استفاده از آن می‌توانند هنگام خوردن وعده غذایی، سلفی بگیرند.

باید ببینیم که ادامه این داستان به کجا می رسد.

ارسال پیام