مجموعه داستان ( عشق پسر شیشه ای )

مجموعه داستان  (عشق پسر شیشه ای ). منتشر شده توسط انتشارت پوینده.

در این کتاب می خوانیم: می‌دونی مشکل اصلی زندگی چیه؟ اینکه تو به چیزایی که احتیاج داری، چیزایی که دوستشون داری، همون موقع برای تو نمی‌شن. می‌مونن واسه بعداً. واسه یه وقتی که دیگه کار از کار گذشته یا حداقل اینکه تو دیگه نا و توان قبل رو نداری. آره مشکل اصلی زندگی اینه. چقدر غم‌انگیزه زندگی، کاملاً از قبل همه چیز قابل حدسه. همه ما درگیر یه سرنوشت مشترکیم. هیچ راه فراری وجود نداره. در نهایت همه‌مون بازنده‌ایم و این خیلی غم‌انگیزه.

منتشر شده توسط انتشارات پوینده

مجموعه داستان ( عشق پسر شیشه ای )

ارسال پیام