محمد(ص) از مرز 3میلیارد گذشت

محمد (ص) بعد از گذشت نزدیک به 2هفته از اکران از مرز 3میلیارد گذشت.

فیلم محمد (ص) به کارگردانی مجید مجیدی در روز سه شنبه 17 شهریور در تهران 140 میلیون تومان و در شهرستان 180 میلیون تومان بوده است و تاکنون فروش این فیلم از مرز 3 میلیارد تومان عبور کرده است.

فیلم محمد (ص) در 40 سینمای شهر تهران و 88 سینمای شهرستان به نمایش در آمده است. اکران فیلم محمد(ص) از پنجشنبه 5 شهریور در سینماهای سراسر کشور آغاز شده است. این اثر سینمایی در مدت زمان 14 روز با فروش تقریبی هر روز نزدیک به 215 میلیون تومان رکورددار فروش روزانه در سینمای ایران است.

ارسال پیام