محمد بنا به تیم ملی کشتی بازگشت

محمد بنا با حضور در فدراسیون کشتی، بار دیگر هدایت تیم ملی کشتی فرنگی را بر عهده گیرد تا در فرصت کوتاه باقیمانده تا المپیک ریو اوضاع این رشته را سر و سامان دهد.

محمد بنا که در المپیک 2012 با تیم ملی کشتی نتایج خوبی گرفته بود بعد از مسابقات از تیم کناره گیری کرد و با توجه به درخواست مسئولین از ماندن در تیم امتناع کرد. حالا با گذشت چند سال و نتایج ضعیف تیم ملی در مسابقات جهانی باز با درخواسا مسئولین محمد بنا به تیم ملی بازگشت تا در فاصله کوتاهی که تا المپیک مانده سر و سامانی به تیم بدهد.

در المپیک 2012 لندن با مربیگری بنا تیم ملی کشتی فرنگی توسط سوریان، امید نوروزی و قاسم رضایی صاحب 3 مدال طلا شد. بنا در حال حاضر در فدراسیون کشتی بسر می برد و برنامه های خود را تسلیم رسول خادم کرده است اما اینطور که به نظر می آید مذاکرات بین این 2 چهره بزرگ کشتی ایران انجام شده و کار بازگشت بنا را باید تمام شده دانست. با حضور او، تیم کشتی فرنگی که چهره های بااستعدادی را در بطن خود دارد، باز هم می تواند به درخشش در المپیک امیدوار باشد. بنا، در دو سال گذشته از تیم ملی کشتی فرنگی دور بوده و با انرژی کافی به سمت خود بازمی گردد.

ارسال پیام