مهران غفوریان و سجاد افشاریان در کنار هم

مهران غفوریان و سجاد افشاریان که این روزها درحال اجرا در برنامه خندوانه هستند.

 

مهران غفوریان و سجاد افشاریان

مهران غفوریان و سجاد افشاریان

ارسال پیام