شایعات پشت سر مهناز افشار چیست؟

در حالی که طی روزهای اخیر شایعاتی مطرح شده بود که مهناز افشار تصمیم به مشاوره انتخاباتی گرفته است او امروز این خبر را تکذیب کرد .
این خبرها بعد از آن در فضای منتشر شده بود که همسر محمد علی رامین یعنی مادر شوهر مهناز افشار در انتخابات مجلس نام نویسی کرد . بر همین اساس گفته شد که مهناز افشار بنا دارد به او کمک انتخاباتی کرده و مسئولیت هایی را در ستاد او بپذیرد . امروز اما مهنازافشار این ماجرا را تکذیب کرده است .
وی در اینستاگرام خود نوشته است: همچنان در کانون اخبار دروغین رنگارنگ هستم. اینجانب مهناز افشار هیچ گونه فعالیت انتخاباتی نخواهم داشت و تمام اخبار در این زمینه کذب است .

مهناز افشار : در کانون اخبار دروغین رنگارنگ هستم / برای مادر شوهرم کار تبلیغاتی نخواهم کرد / هر چه می گویند کذب است

 

ارسال پیام